HISTORIK

KONTAKTA OSS

REPERTOAR

EVENEMANG

STYRELSEN, SÅNGARE & DIRIGENTER

KÖRBILDER


RESEBILDER


SENASTE NYTTLYSSNA HÄR

Sångarbröderna

Historik


Sångarbröderna i Folkets Park i Malmö 1915

I november månad 1912 bildades kören under namnet SEGER. Den 7 augusti 1913 beslutades att körens namn skulle ändras till SÅNGARBRÖDERNA. I körens äldsta kassabok läser vi att ledararvodet ”bokats” i form av ”en lemonad åt dirigenten, 12 öre”.


Tonsättaren John Fernström, känd och uppskattad, knöts till kören 1942. Vid invigningen av nya Folkets Hus i Malmö den 6 december 1947, sjöng Sångarbröderna, skriven särskilt för detta tillfälle, en storstilad kantat av Fernström.

Vid en filminspelning den 8 oktober 1950 på Stortorget i Malmö, blev det en film om trekungamötet på Malmö Residens 1914. Medverkade gjorde Sångarbröderna. Det lär ha regnat den dagen 1914, då mötet ägde rum. När filminspelningen gjordes var det torrt väder, så Malmö brandkår anlitades för att åstadkomma regn.

En allsångsafton i ABF´s regi anordnades på Amiralen i Malmö den 17oktober 1984. Sångarbrödernas körledare Lars Åkesson, dirigerade Sångarbröderna och ett par andra malmökörer. Solist vid detta tillfälle var Sonja Sjernkvist med Olle Larssons orkester


Efter en längre tids samarbete med Kockumkören, beslöts om en
sammanslagning till en kör. Kockumkörens medlemmar upptogs i
Sångarbröderna den 26 mars 1984.

Sångarbröderna har gjort åtskilliga resor med sångframträdande genom åren. Det har blivit Danmark, Tyskland, Österrike, Holland och t.o.m. ”gamla” Ryssland.

Inför Sångarbrödernas 90-års jubileum bestämdes en resa till Stralsund i oktober 2002. Kören sökte efter en ”Vänkör” i Stralsund. Det blev en damkör med namnet Strela Chor.

Detta blev ett mycket lyckat sammanträffande. Vilket resulterade i att Strela Chor gjorde återbesök i Sverige i maj 2003. Inför den tyska delegationen, gjorde Sångarbröderna under ledning av vår dirigent Erling Skoog och tillsammans med Sångens Vänner, ett bejublat framträdande på Malmö Rådhus, fredagen den 15 maj.
På lördagen sjöng alla tre körerna på Moriskans utescen i Malmös
Folkets Park, med strålande väder och inför en stor publik.
Strela Chor firade jubileum i oktober samma år och inbjöd såväl
Sångarbröderna som Sångens Vänner att medverka vid deras
25-års jubileum.

Efter ett så lyckat och trivsamt samarbete med Sångens vänner kunde det bara sluta på ett sätt! Sångarbröderna och Sångens Vänner beslöt att en sammanslagning till en kör skulle ske.  Båda körerna beslöt att namnet skall vara Sångarbröderna, vilket antogs på årsmötet mars månad 2004.

Nytt samarbete. Malmö Manskör, f.d. Järnvägsmannakören, tog en
kontakt hösten 2014 med erbjudande om dirigenthjälp. Sångarbröderna hade vid tillfället löst sitt dirigentskap med att
Erling Skoog åter ställde upp för att stödja vår verksamhet. Men
kontakten utvecklades till ett erbjudande om deltagande vid kon-
serttillfällen. I januari 2015 inleddes samrepetition med båda kör-
erna där de båda dirigenterna, Bert Thorén för Malmö Manskör,
växelvis ledde övningarna. Malmö Manskör medverkade, som en
följd, sedan i Valborgshelgens framträdanden. Malmö Manskör stod inför ett beslut om körens upphörande och därmed erbjudas
medlemskap i Sångarbröderna. Så skedde. Hösten 2015 deltog
Malmö Manskörs f.d. medlemmar fullt ut i Sångarbrödernas aktivi-
teter. Då bl.a. vid en Köruppstart i november och vid advent- och
julkonserterna. Vid Årsmötet 2016 valdes 11 herrar från Malmö Manskör in som nya medlemmar i Sångarbröderna


.

 

www.manskorensangarbroderna.se
© Sångarbröderna 2019-01-31 design sören hansen

redigerare: Rolf Alterlo    mailto:rolf@alterlo.se